Wanbetaling groot probleem voor MKB’ers

14 september 2018

Elke MKB’er heeft er mee te maken: wanbetalers. Deze wanbetalers zijn niet allemaal mensen die er bewust op uit zijn om jouw bedrijf te duperen. Vaak zijn het mensen die te goeder trouw een product of dienst hebben aangeschaft, in de veronderstelling dat ze gewoon de rekening kunnen betalen. Door omstandigheden gebeurd dit alleen niet.

Gemiddeld verliest iedere MKB-er zo’n 3% van de omzet aan niet betaalde facturen. 40% van de ondernemers geeft aan hun liquiditeitspositie in gevaar komt, 33% geeft dat onbetaalde rekeningen de groei van het bedrijf belemmeren. En terwijl 56% van de ondernemers bang is voor wanbetaling ondernemen ze zelf geen actie om dit te voorkomen

Reden voor wanbetaling
Wat de reden voor de wanbetaling ook is, je zit er wel mee in je maag. Lees daarom deze tips in Incassoline, Je kunt zelf al een hoop doen tegen omzetverlies.

  1. Check altijd de jaarrekening van een bedrijf.
  2. Bepaal welke klanten je wel en niet wilt bedienen
  3. Bel u niet betalende klant zo snel mogelijk
  4. Voorkom een oninbare vordering
  5. Schakel een gerechtsdeurwaarder in

 

Gerelateerd

10-12-18
12-11-18
17-09-18
14-09-18
30-08-18
30-08-18
30-08-18