Zo leest u de jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie om financiële situatie van een klant in te schatten. Zo kunt u een inschatting maken of u zaken gaat doen. Hoe gaat het bij uw (potentiële) klant? Door de jaarrekeningen van meerdere jaren naast elkaar te leggen krijg je een goede indicatie van de ontwikkelingen bij een bedrijf. Neemt het eigen vermogen (en de reserve) toe, dan wordt er meer winst gemaakt dan aan het bedrijf onttrokken wordt. Het omgekeerde is een indicatie dat het minder florissant lijkt te lopen. Omzet, winst, kosten en leningen zijn punten waar je extra goed naar moet kijken. Staan er nog veel rekeningen open of moet er nog veel geld binnenkomen? Bestudeer de liquiditeitsbalans rustig. Kijk naar de balans ratio's Via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heb slechts beperkte gegevens van de balans ter beschikking. Als je een langlopende relatie aangaat met een bedrijf en of als je werkt of levert op rekening, schroom dan niet om inzage te vragen. Met deze informatie krijg je een indicatie van de financiële kracht van een onderneming: 1. De quick ratio Dit is de verhouding tussen de vlottende activa (zonder voorraden) en de kortlopende schulden. Is deze hoger dan 1 dan kan het bedrijf probleemloos aan zijn kortlopende verplichtingen voldoen. Is deze lager dan 1 dan is dat geen reden tot bezorgdheid, maar een minder teken van kracht. 2. De current ratio Dit is de verhouding tussen de vlottende activa inclusief de voorraden en de kortlopende schulden. Een getal tussen de 1 en de 1,5 wordt in het algemeen als gezond gezien. Beoordeel het werkkapitaal Onder het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Hoe hoger dit bedrag, hoe meer het bedrijf kan beschikken over vrije middelen. Is het werkkapitaal negatief, ook als hier ter indicatie nog het eigen vermogen wordt bij geteld, dan is dat een teken dat je op je hoede moet zijn en beter aanvullende zekerheden kunt vragen.